Din säkerhet - Vår främsta prioritet

Inom Jivair arbetar vi proaktivt med att ständigt förbättra säkerheten kring alla delar av vår verksamhet. Vårt tillstånd att bedriva kommersiell luftfart är utfärdat av Transportstyren som även genomför systematiska tillsyner av vår verksamhet där de bl.a. kontrollerar hur vi lever upp till krav, utformar procedurer och formar vår organisation.

Din säkerhet är och kommer alltid att vara vår främsta prioritet.